ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟ

Μεγάλο βάρος και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ποιότητα και την καταλληλότητα του νερού που εμφιαλώνεται. Οι εγκαταστάσεις μας είναι οι πλέον σύγχρονες και αυτοματοποιημένες, ελαχιστοποιώντας όσο είναι δυνατόν την ανθρώπινη παρέμβαση στο στάδιο της επεξεργασίας και εμφιάλωσης του νερού, που γίνεται σε αποστειρωμένους χώρους τηρώντας αυστηρούς κανόνες υγιεινής.

ΦΥΣΙΚΟ

Σε καμία φάση δε γίνεται χρήση χλωρίου ενώ στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει και λειτουργεί σε μόνιμη βάση χημείο και μικροβιολογικό εργαστήριο που διενεργεί διαρκείς και συνεχείς ελέγχους που εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων μας. Οι φιάλες είναι ΡΕΤ, ειδικές για τρόφιμα και ανακυκλώσιμες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Αποτέλεσμα όλων των ενεργειών μας είναι η κατάκτηση της πιστοποίησης HACCP που αποτελεί εγγύηση ποιότητας των προϊόντων της ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗΣ Α.Ε..

Διάκριση

Η ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. έλαβε το 2017 τιμητική βράβευση, με την απονομή της Χρυσής πλακέτας χαρακτήρα για το επιτραπέζιο νερό ΑΘΩΣ, στον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Gourmet Νερού που διεξήχθη στο Παρίσι, υπό την διοργάνωση του αναγνωρισμένου από το 2005, Οργανισμού για την Ανάπτυξη των Γεωργικών Προϊόντων AVPA και με πάνω από 3.000 συμμετοχές ετησίως, από όλη την υδρόγειο.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπή του διαγωνισμού, αποτελούν διακεκριμένοι επιστήμονες και γευσιγνώστες με πολύχρονη εμπειρία στο τομέα του νερού, για την ολοκληρωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των προϊόντων.
Στόχος του Διεθνή Οργανισμού AVPA είναι η αναγνώριση της τελειότητας των προϊόντων σε θέμα ποιότητας, όπως και η διάκρισή τους μεταξύ άλλων τυποποιημένων προϊόντων.

Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero

Ποιοτικός έλεγχος

Η ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας στόχο το μηδενισμό της εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή, διαθέτει από το 2002, πιστοποιητικό HACCP, γεγονός που εγγυάται ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες που αφορούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της εταιρείας, διαδικασίες συντήρησης, καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων, διαδικασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας, την υγιεινή του προσωπικού, τον τρόπο και τις συνθήκες φύλαξης των προϊόντων, τις συνθήκες μεταφοράς και απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων. Η εταιρία από το 2005 διαθέτει επίσης και το Σύστημα διαχείρισης εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, με το οποίο πιστοποιείται πάλι η ασφάλεια των προϊόντων από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Εκτός από τους διαρκείς ελέγχους που πραγματοποιούνται καθημερινά στο σύγχρονο και οργανωμένο μικροβιολογικό εργαστήριο που διαθέτει η ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., εξίσου σημαντική είναι και η συνεργασία με το Τμήμα Αναλυτικής Χημείας του Α.Π.Θ. όπου συχνά προωθεί δείγματα του προϊόντος της για περαιτέρω ανάλυση, αλλά και ακόμη δύο πιστοποιημένων εξωτερικών εργαστηρίων για μικροβιολογικούς αλλά και φυσικοχημικούς ελέγχους.

Συσκευασίες

Άθως Blue 24 x 0.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Classic 1.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Classic 12 x 0.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Blue 0.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Blue 12 x 1L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Classic 0.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Blue 12 x 0.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Classic 1L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Classic 24 x 0.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Red 0.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Classic 2 x 10L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Classic 6 x 1.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Red 24 x 0.5L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Classic 10L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero
Άθως Blue 1L
Nero Athos Waters Emfialotiki Epitrapezio Nero

ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ

Στόχος της ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗΣ Α.Ε. είναι να καλύψει τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς στην εμφιάλωση πόσιμου επιτραπέζιου νερού με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και τους καλύτερους όρους συνεργασίας με τους πελάτες της.

Η ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ

Με τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις της, τους αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους, το άρτια οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς και διανομής αλλά και την επιμονή των υπευθύνων για «κάτι ακόμα καλύτερο», η ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. κατέκτησε μεγάλο μέρος της Ελληνικής και ξένης αγοράς. Η ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. σήμερα παράγει, εμφιαλώνει και συσκευάζει με την ίδια φροντίδα και πολλά άλλα επιτραπέζια νερά, γνωστών εταιρειών της χώρας μας και η μεταφορά γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα, ελαχιστοποιώντας το τελικό κόστος. Σχέδιά της είναι ο συνεχής υλικοτεχνικός της εκσυγχρονισμός και διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά επιτραπέζιου νερού.